top of page
ekatherina.jpg

EKATHERINA S.

Ekspresjonisme

Ekatherina S. er et meget spesielt menneske. Hun er tysk stats-
borger,født i Russland, arbeider i New York og stiller ut sin kunst
på museer og gallerier over hele verden.
Galleri Pingvin har vært hennes galleri for Norden siden 1999.

Ekatherina er en slags moderne hippie, som mener at vi må
fokusere på kjærlighet og fellesskap – ikke hat og ulikheter.
"Alle har Kjærligheten inne i seg. Finn den – og hold på den".

Ekatherina' bakgrunn og utdannelse er unik. Hun er født og oppvokst
i St.Petersburg (Leningrad). Har danset og tegnet siden hun var liten.
10 år gammel fikk hun plass ved "Barnekunstskolen", en elite-skole
for kunstbegavelser. Et slags 6-årig kunstgymnas. Hun fikk diplom på
at hun var beste elev. Underveis oppdaget man at hun var matematisk meget talentert. 
Ved Universitetet i St.Petersburg studerte hun matematikk, fysikk og computer science parallelt. Beste student på alle 3 fronter. Videre har Ekatherina 2 år ved St.Petersburg Kunstakademi (var en av de 7 Glasnost-kunstnerne), samt 4 år ved Düsseldorf Kunstakademi (var "Master student" under sjefen selv, prof. A.R.Pench). Ekatherina er Leningradmester i sjakk fra 1990 og russisk mester i 13 årsklassen i tennis.

Ekatherina S. nyder en enorm respekt og anerkjennelse blant kunsthistorikere – noe foreløpig 26 soloutstillinger på museer rundt om i verden bekrefter. Dr. Alexander Barowski og 
prof. Joseph Kiblitsky fra Russland, prof. Donald Kuspit, Milton Estrow og Abraham Lubelski 
fra USA hører blant de viktigste personer i dagens kulturelle verden. De er alle begeisert for hennes kunst. Det er vanskelig å komprimere relevant informasjon om Ekatherina. Er du interessert – kom innom for en prat eller titt i vårt enorme arkiv. Vi har bl.a. et eksemplar av "Highlights of Russian Art through 200 years" – hvor hun er representert. Ekatherina er levende opptatt av religioner, mytologier, matematikk og fysikk. Hun ønsker å konstruere den
ligningen Einstein ikke fikk til (den med 10 dimensjoner) og – hun vil bevise at Stephen Hawkins tar feil når han påstår at Kvante-teori, Relativitets-teori og Gud ikke lar seg forene.

Vi i Galleri Pingvin er mest opptatt av kunsten hennes.

bottom of page