top of page
Møller gt 13.06.JPG

GALLERI PINGVIN

Historikk og beliggenhet

Galleri Pingvin ble etablert 1985 og het den gang Galleri B.A.
Da vi i 2003 flyttet fra Kongensgate til Møllergata byttet vi navn til Galleri Pingvin.
Pingviner er elegante, sosiale og positive. 
Vi liker pingviner og vil gjerne assosieres med dem.
Galleri Pingvin er et meget spesielt galleri. Lokalene er en hel bygård fra 1874.
Bygningen er definert som verneverdig og står på Byantikvarens "gule lister".
Takhøyden er prima, gulvene er skjeve og veggflatene er enorme. 
3 etasjer gir oss fantastiske muligheter til å presentere et bredt utvalg av kunst.
Beliggenheten er verken Frogner, Kvadraturen eller Tjuvholmen. Tvert i mot - vi 
ligger, som en ensom galleri-satelitt, midt mellom Stortorget og Youngstorget, i den 
samme gatestumpen, som i gamle dager ble kalt "Møbelgata". Her finner du, foruten
et av Skandinaviens største gallerier, en rekke populære nye og gamle serverings-
steder, hvorav "Justisen" og "Gamle Christiania" har legende-status. Glasmagasinet 
og flere individuelle og  mondene møbelbutikker gjør også gaten interessant.
Regjeringen, Venstre, Arbeiderpartiet, LO og Deichmann hører blant våre naboer. 
Torggata, Storgata og Grænsen ligger i samme området. 
Dette er Oslo sentrum - og vi trives !

Det vi driver med

Galleri Pingvin forhandler samtidskunst  - med et unntak -  Frits Thaulow (se hvorfor 
under seksjonen "Kunstnere").  Vi har faste kunstnere og gjestekunstnere, norske og utenlandske kunstnere, kjente og mindre kjente kunstnere.
Galleri Pingvin arrangerer separat-utstillinger og kollektiv-utstillinger, men vi er først 
og fremst et stort dynamisk galleri, hvor kunsten selges direkte fra vegg og erstattes 
av nye bilder. 
Det er kunstnerne, som eier og priser arbeidene.
Galleri Pingvin's oppgave er å presenterer kunsten for publikum.


Kunst og gallerier

Kunst (billedkunst), som produkt, har eksistert i årtusener - fra hulemalerier, via 
dekorasjoner av praktbygninger i " Verdensrikene" og frem til vår tid. 
Hva er egentlig kunst ? Vår definisjon er som følger : Kunst = Håndverk + Kreativitet. Produsenten kalles kunstner. Ønsker vi profesjonelle kunstnere, dvs mennesker, som 
har det som yrke å produsere kunst, må disse personene ha inntekter av og tid til 
nettopp det. Gallerienes oppgave er å være den kommersielle møteplass mellom 
kunstner og publikum - et sted hvor produktet kan presenteres, vurderes og omsettes.
  
Hvorfor kjøpes kunst ? 

"Utsmykning" eller "Dekorasjon" er de vanligste ordene, som benyttes, når kunst 
bestilles til veggene i offentlige bygninger. Billed-kunst kan forskjønne og inspirere 
- og derigjennom fylle oss med positiv energi. Og nettopp dette er, etter vår mening, 
billed-kunstens viktigiste oppgave og hovedgrunnen til at den har overlevd årtusener.

Vår målsetning

Galleri Pingvin ønsker å være det beste galleriet -  for kunstnere og publikum.
Årlig søker 5 - 600 kunstnere fra inn- og utland om utstillingsplass.
Vis a vis publikum prøver vi å være best på service, utvalg og opplevelse.
Om vi er det må andre bedømme.
På denne hjemmesiden, som er under kontinuerlig omarbeidelse, håper vi våre 
kunder får relevant informasjon på en rask, effektiv og interessant måte.
Har du tips om hva vi kan gjøre bedre - setter vi stor pris på feedback.

bottom of page